Uw incassobureau in Alkmaar
Bel vrijblijvend: 072 - 799 01 34
Home > Incassobureau > De Wet Incassokosten (WIK)
De Wet Incassokosten (WIK)

De Wet Incassokosten (WIK)

Incassokosten regelen in Alkmaar

Sinds 1 juli 2012 hebben we in Nederland de Wet Incassokosten (WIK). Deze wet verplicht u om een kosteloze aanmaning te sturen, voor u een incassobureau of deurwaarder in de arm neemt.

Regels voor incassokosten

De WIK is in het leven geroepen om consumenten of klanten te beschermen. De wet regelt precies wat u bij de schuldenaar in rekening mag brengen. Als u de incassokosten terugvordert mag u rente berekenen over de openstaande som. De kosten die u maakt voor het versturen van een aanmaning of herinnering zijn wel voor uw eigen rekening. Dat geldt ook voor administratiekosten.

Kosten of moeite voor het versturen van een aanmaning of herinnering zijn voor uw eigen rekening. Ook administratiekosten mogen niet in rekening gebracht worden.

Een belangrijk onderdeel van de WIK is de WIK brief. Dit is een betalingsherinnering die de schuldenaar in staat stelt om binnen 14 dagen alsnog te betalen. Hierin geeft u aan wat het verschuldigde bedrag is en de hoogte van eventuele incassokosten. Het is belangrijk om nadrukkelijk de betalingstermijn van 14 dagen te noemen. Een voorbeeldbrief vindt u hier.

Incassokosten berekenen

Voor de incassokosten kunt u maximaal €6.775,- in rekening brengen. Via de onderstaande tabel kunt u het bedrag dat u in rekening mag brengen berekenen. Reken hiervoor met het totaal van openstaande rekeningen. Ontstaan er nieuwe schulden? Reken dit bedrag dan ook mee.

Incassokosten tabel

Hulp bij incasso in Alkmaar

Wil uw schuldenaar na uw brief en de termijn van 14 dagen alsnog niet betalen? Schakel dan meteen De vakman in Alkmaar in. Wij staan graag voor u klaar.

Menu Title